Personlig Assistans

Din Personliga assistans

Personlig assistans utifrån dina behov

Personlig assistans ska vara ett personlig utformat stöd. Din egna personliga assistans ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Du vet bäst vad som fungerar för dig, ingen annan. Trygghet och frihet står i fokus när vi ska se till att du får den bästa assistansen som finns att tillgå. Tillsammans….

bedömning av dina behov

VAD ÄR LSS?

Personlig assistans ska vara ett personlig utformat stöd. Din egna personliga assistans ska utformas utifrån dina behov och önskemål. Du vet bäst vad som fungerar för dig, ingen annan. Trygghet och frihet står i fokus när vi ska se till att du får den bästa assistansen som finns att tillgå. Tillsammans….

person som håller i en annan
du är i goda händer

Du bestämmer hur din assistans ska utformas. Vi hjälper dig att se till att du får den assistans du har rätt till och genom det - ett fullvärdigt liv, precis som alla andra.

Du som är berättigad personlig assistans

Är du orolig att din personliga assistans inte ska fungera? Med Linnea Assistans vid din sida så behöver du aldrig fundera. Tillsammans ser vi till att utforma din assistans så att din vardag blir så enkel som bara möjligt. Vi ser till att rekrytera personal, betala ut deras löner samt säkerställer att alla insatser håller uppsatta krav.

Du som är berättigad personlig assistans

Är du orolig att din personliga assistans inte ska fungera? Med Linnea Assistans vid din sida så behöver du aldrig fundera. Tillsammans ser vi till att utforma din assistans så att din vardag blir så enkel som bara möjligt. Vi ser till att rekrytera personal, betala ut deras löner samt säkerställer att alla insatser håller uppsatta krav.

Motiverade assistenter gör ett bättre jobb

Dina assistenter fyller en viktig uppgift när det gäller din personliga assistans. Därför anser vi att bra lön och goda arbetsvillkor är en förutsättning för att motivera duktig och kompetent personal. Vi ser även till att fortlöpande utbilda våra medarbetare i bland annat FH-HLR, introduktionsutbildning, brandskydd för att upprätthålla kvaliteten i assistansen. Utöver det erbjuder vi även friskvård till våra medarbetare . Du kan gärna läsa mer om hur det är att jobba som personlig assistans för oss.

Motiverade assistenter gör ett bättre jobb

Dina assistenter fyller en viktig uppgift när det gäller din personliga assistans. Därför anser vi att bra lön och goda arbetsvillkor är en förutsättning för att motivera duktig och kompetent personal. Vi ser även till att fortlöpande utbilda våra medarbetare i bland annat FH-HLR, introduktionsutbildning, brandskydd för att upprätthålla kvaliteten i assistansen. Utöver det erbjuder vi även friskvård till våra medarbetare . Du kan gärna läsa mer om hur det är att jobba som personlig assistans för oss.
kvinna med penna
vi är betrodda

Linnea Assistans är godkända av Socialstyrelsen

Linnea Assistans har tillstånd av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att utföra personlig assistans. Vi är anslutna till Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal.

bedömning av dina behov

Beslutet om vilka som blir godkända grundar sig på att följande punkter:

person med handikapp

Vi erbjuder även juridisk hjälp om det skulle behövas.