Hur hanterar vi Corona

Så hanterar vi corona
utomhus foto av

Övergripande information om hur vi hanterar Corona

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information.
Linnea Assistans tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som folkhälsomyndigheten går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra brukare, klienter och medarbetare.

kvinna som bar kirurgiska

Läkarintyg från dag 8 gäller igen från 1 oktober

Från och med 1 oktober gäller läkarintyg från sjukdag 8 igen. Under pandemin gjordes ett undantag i sjukförsäkringslagen där läkarintyg krävdes först från sjukdag 22 men från 1 oktober behöver medarbetare återigen uppvisa läkarintyg från sjukdag 8. Även möjlighet till förstadagsintyg återinförs.
​​​​Under pandemin har medarbetare tillfälligt haft möjlighet att ansöka om ersättning för karensavdraget vid sjukfrånvaro. Från och med 30 september upphör den möjligheten.

man pa en

Om du planerar eller har varit på resa utanför Sverige

Skärpta rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse. Vid privata resor är det viktigt att du håller dig uppdaterad om riktlinjer. Läs aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

kvinna som bar kirurgiska

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk i covid-19 eller misstänkt covid-19

Personer som har misstänkt covid-19 ska isolera sig i hemmet och kontakta vården i den egna regionen för eventuell testning. Anställda hos Linnea Assistans ska kontakta närmaste chef direkt vid symptom. Vid konstaterad smitta i ditt hushåll kommer vården att kontakta dig för förhållningsregler. Alla som är anställda inom vård och omsorg ska följa ev. förhållningsregler. Läs mer om vad som gäller i din region på 1177’s hemsida.
kvinna som ligger pa

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära personer i riskgrupp och kan riskera att smitta brukaren men också dina kollegor. Om du uppvisar symptom ska du stanna hemma från jobbet och sjukanmäla dig enligt rutin till Linnea Assistans.

utomhus foto av

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Använd visir och/eller munskydd i förebyggande arbete med kund inom två meters avstånd. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen.
Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen gäller nu nya riktlinjer. Vid sådant arbete ska andningsmask, FFP2, och visir användas, inte som tidigare munskydd, IIR, och visir. I det förebyggande arbetet ska munskydd IIR och visir fortsatt användas. 

Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för.

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad händer om någon blir smittad?

Vid misstänkt smitta eller symptom av covid-19 kontaktas omgående Linnea Assistans. Om någon på arbetsplatsen blir smittad ska full skyddsutrustning avsedd för covid-19 användas.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen ”basala hygienrutiner” finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.
Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad händer om någon blir smittad?

Vid misstänkt smitta eller symptom av covid-19 kontaktas omgående Linnea Assistans. Om någon på arbetsplatsen blir smittad ska full skyddsutrustning avsedd för covid-19 användas.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen ”basala hygienrutiner” finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.
Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.

Så hanterar vi corona

Övergripande information om hur vi hanterar Corona

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Se gärna folkhalsomyndigheten.se för mer information.
Linnea Assistans tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som folkhälsomyndigheten går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra brukare, klienter och medarbetare.

Läkarintyg från dag 8 gäller igen från 1 oktober

Från och med 1 oktober gäller läkarintyg från sjukdag 8 igen. Under pandemin gjordes ett undantag i sjukförsäkringslagen där läkarintyg krävdes först från sjukdag 22 men från 1 oktober behöver medarbetare återigen uppvisa läkarintyg från sjukdag 8. Även möjlighet till förstadagsintyg återinförs.
​​​​Under pandemin har medarbetare tillfälligt haft möjlighet att ansöka om ersättning för karensavdraget vid sjukfrånvaro. Från och med 30 september upphör den möjligheten.

Om du planerar eller har varit på resa utanför Sverige

Skärpta rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse. Vid privata resor är det viktigt att du håller dig uppdaterad om riktlinjer. Läs aktuella rekommendationer hos Folkhälsomyndigheten.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk i covid-19 eller misstänkt covid-19

Personer som har misstänkt covid-19 ska isolera sig i hemmet och kontakta vården i den egna regionen för eventuell testning. Anställda hos Linnea Assistans ska kontakta närmaste chef direkt vid symptom. Vid konstaterad smitta i ditt hushåll kommer vården att kontakta dig för förhållningsregler. Alla som är anställda inom vård och omsorg ska följa ev. förhållningsregler. Läs mer om vad som gäller i din region på 1177’s hemsida.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ska du inte gå till jobbet. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära personer i riskgrupp och kan riskera att smitta brukaren men också dina kollegor. Om du uppvisar symptom ska du stanna hemma från jobbet och sjukanmäla dig enligt rutin till Linnea Assistans.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

De viktigaste delarna, hur basalt det än kan låta, är att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit är ett bra komplement. Använd visir och/eller munskydd i förebyggande arbete med kund inom två meters avstånd. Det är viktigt att använda skyddsutrustning även när smitta inte finns på arbetsplatsen.
Om misstänkt eller konstaterad covid-19 finns på arbetsplatsen gäller nu nya riktlinjer. Vid sådant arbete ska andningsmask, FFP2, och visir användas, inte som tidigare munskydd, IIR, och visir. I det förebyggande arbetet ska munskydd IIR och visir fortsatt användas. 
 
Våra kunder är exponerade för smitta genom alla nära, mänskliga kontakter som de tvingas utsättas för på grund av att de är beroende av personlig assistans. Eftersom våra kunder dessutom oftast tillhör riskgrupp, så är det extra viktigt att du som arbetar som personlig assistent tänker på att minimera dina fysiska sociala kontakter. Detta för att inte riskera att ta med dig smitta till den kund som du arbetar för.

Hur skyddar du andra?

På samma sätt som du skyddar dig själv. Var noga med handhygienen och se till att ha en social distansering och fortsätt att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. Har du som anställd symtom så stannar du hemma från arbetet och följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Vad händer om någon blir smittad?

Vid misstänkt smitta eller symptom av covid-19 kontaktas omgående Linnea Assistans. Om någon på arbetsplatsen blir smittad ska full skyddsutrustning avsedd för covid-19 användas.

Aktuell utbildning i hur du skyddar dig och andra från coronavirus

Utbildningen ”basala hygienrutiner” finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida. Den rekommenderas för alla anställda med tanke på coronasituationen.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.
Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13.